کانال ها

شما می توانید از بین کانال های متنوعی که وجود داره روزانه علایق خودتون رو دنبال کنین. اینجوری می تونین هر روز مطالبی در زمینه هایی که بهشون علاقه دارین ببینین و دانشتون رو به روز کنید همزمان با این کار زبانتون هم تقویت میشه.

برخی از کانال های موجود در اپلیکیشن